Terug naar de homepage
Gezondheid
  K.V.A. (introductie)
  Bacteriedrukmetingen
  De rode draad
  Preventieve maatregelen  ►
    Waterkwaliteit
    Stress
    Voeding
    Besmetting
    Erfelijke factoren
  Controlerende maatregelen ►
  Parasieten ►


Preventieve maatregelen


Wanneer we kunnen voorkomen dat een vis ziek wordt, hoeven we hem ook niet te genezen. Dat klinkt heel logisch. Als we echt aan deze boerenwijsheid vasthouden, dan zal blijken dat zeker 80% van het ziek worden van een vis kan worden voorkomen. Het volgende zal misschien als een shock bij u overkomen, maar verreweg het grootste deel van ziektes onder in gevangenschap gehouden vissen, is het gevolg van verkeerd management. En u raad het al, die manager bent u zelf! Wanneer we in de gaten hebben waarom een vis ziek wordt, is de stap om dit te voorkomen relatief eenvoudig. Naast de beïnvloedbare aspecten zijn er ook een aantal niet beïnvloedbare aspecten. Ook onder koi bestaan er gewoon zwakke exemplaren. Door erfelijke eigenschappen kan een koi een vroegtijdige dood sterven. Dit is het risico van onze hobby waar niet of nauwelijks iets aan te doen is. We leggen dan ook de nadruk op de wél beïnvloedbare oorzaken van ziekte onder koi.

Het gros van de ziektes ontstaat door één of meer van de onderstaande factoren:

1. Slechte waterkwaliteit

2. Stress

3. Verkeerde Voeding

4. Besmetting

5. Erfelijke factoren