Terug naar de homepage
Interactief
  Intro ►
    Downloads
    Online berekeningen
    Ontspanning
  Koimap


Koi Kichi Quiz Download


Programmeur: Joop van Tol.

De Koi Kichi Quiz (KKQ) is een soort quiz voor koigekken, waarin tevens een opzoekfunctionaliteit zit ingebouwd. Het programma bevat vrijwel alle subvariëteiten van koi en hun omschrijving en een grote hoeveelheid koigerelateerde termen. De ruim 160 subvariëteiten worden tevens ingedeeld in de Showvariëteiten zoals deze op de ZNA-shows in Japan en op de Holland Koi Show (HKS) in Nederland worden gehanteerd. De ruim 220 koigerelateerde termen gaan onder andere over kleur, patroon, body enzovoort. Het doel van de “Koi Kichi Quiz” is om uw kennis van variëteiten en termen spelenderwijs naar een hoger niveau te tillen. De KKQ is inhoudelijk beoordeeld en nagekeken door een aantal officiële ZNA en BKKS Judges uit Nederland, Engeland, België en Zuid Afrika. Hiermee wordt een hoog niveau van informatievoorziening gegarandeerd, hoewel er natuurlijk altijd een foutje ingeslopen kan zijn.

Snel beginnen?

1) Klik op de downloadknop onderaan deze pagina.
2) Sla het bestand eerst op de harde schijf op (niet direct openen!).
3) Open Microsoft Excel (vanaf versie 2003).
4) Zorg dat Excel het gebruik van Macro's toestaat.
5) Open het bestand vanuit Microsoft Excel.

Eerst de gebruiksaanwijzing lezen?

Gebruiksaanwijzing:


Volledig willekeurig wordt aan u, nadat u op de “vraagknop” hebt gedrukt, een vraag gesteld waarop u het antwoord dient te verzinnen. Een druk op de “antwoordknop” toont vervolgens of uw gedachte juist was. U kunt kiezen of u een omschrijving wilt zien, waarna u vervolgens de juiste term of variëteit moet bedenken, of, dat u de term of variëteit te zien krijgt en hierbij de juiste omschrijving bedenkt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de vragen “in te dammen” naar één specifieke categorie van termen (bijvoorbeeld alleen kleur) of naar alleen de variëteiten. Tot slot heb ik alle termen en variëteiten “fonetisch” vertaald. Dit betekent, dat als uw computer hiertoe in staat is, u de quiz in gesproken vorm kunt spelen. Deze extra dimensie leert u de terminologie en variëteitnamen correct uit te spreken.


Een tweede onderdeel van dit programma is een zoekfunctie. Met behulp van deze zoekfunctie kunt u de beschrijving van bepaalde variëteiten en termen opzoeken. Wat betekent ook al weer “Kiwa”? Even intypen en de omschrijving verschijnt op uw scherm. Hoe ziet een Matsukawabake eruit? Zodra u de eerste letters ingeeft verschijnt de volledige naam als voorstelwaarde. Na het geven van een [enter] verschijnt keurig de omschrijving van deze subvariëteit op uw scherm. Tevens zullen bij de (sub) variëteiten ook de skowklasse, zoals die in Japan op ZNA shows en in Nederland op de Holland Koi Show worden gehanteerd, worden getoond. Vanuit dit scherm kunt u terug naar de Quiz of de Intropagina. Door op de hoofdletter I te klikken, komt op het hulpscherm terecht, waar alle knoppen worden uitgelegd.


De Koi Kichi Quiz is volledig tweetalig, zowel in het Nederlands als in het Engels. Door op het vlaggetje van het land naar keuze te klikken, zal de daarbij behorende taal worden ingesteld. Een helpfunctie op iedere pagina leert u de belangrijkste functionaliteiten van het programma kennen.

 

Om deze software te kunnen gebruiken dient u te beschikken over Microsoft Excel vanaf de 2003 versie. Excel is een onderdeel van Microsoft Office waar ook Word, Access en Powerpoint onder vallen. Hierbij is het van belang dat u Macro’s toestaat. Macro’s zijn reeksen van commando’s (in feite de programmeertaal) die een juiste werking van de software mogelijk maken. Tegenwoordig staan Macro’s standaard uit bij de Office pakketten, omdat op deze wijze nog wel eens virussen worden verspreid. Wanneer u deze software vanaf de downloadpagina op de NVN-Website ophaalt, hoeft u hier echter niet bang voor te zijn. De software die u hier download is virusvrij, simpelweg omdat het geheel in eigen beheer is gebouwd. Sta macro’s echter nooit toe bij bestanden van dubieuze afkomst. Download de software dan ook uitsluitend van de downloadpagina van de NVN website.

Belangrijk is, dat u eerst het programma op uw harde schijf opslaat en het pas daarna opent. Na een bepaalde periode van gebruik, vervalt automatisch de gratis licentie en zult u het programma opnieuw moeten downloaden. Op deze manier bent u steeds zeker van de nieuwste versie. Wanneer u vrienden, familie of kennissen op dit programma wilt wijzen, doe dit dan niet door het naar ze te mailen, maar wijs ze alstublieft op de NVN website, waar ze het programma zelf (gratis) kunnen downloaden. Hieronder drie schermprints waarin staat beschreven hoe u macro’s in Excel 2003 kunt toestaan. In verdere versies van Excel kan het zijn dat u dit op een andere manier moet doen. Zoek daarvoor even in het Excel menu.

Mochten zich problemen voordoen tijdens het gebruik van het programma, kijk dan eerst op de downloadpagina van de NVN website. Veelvuldig gevraagde zaken zal ik hier, voorzover mogelijk, beantwoorden. Staat uw vraag of probleem er niet bij, mail dan naar software@nvn-koi.nl zodat we kunnen bekijken of we het probleem kunnen oplossen. Tevens kunt u dit email adres gebruiken om opbouwende kritiek en suggesties ter verbetering aan te dragen. Afhankelijk van de aantallen reacties kunnen wij u geen antwoord garanderen.
 

Nadrukkelijk wordt elke vorm van garantie op de software afgewezen. De software wordt beschikbaar gesteld "zoals deze is", zonder enige waarborg. In geen geval zal de auteur of de N.V.N. aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik, onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van deze software. Aan de inhoud van dit programma is de uiterste zorg besteed.

Enkele grote namen uit de koiscene hebben meegewerkt aan de totstandkoming en vertaling. Mijn dank gaat uit naar Toën Feyen (Holland, ZNA Local Certified Judge), Mike Harvey (South Africa, ZNA Assistent Certified Judge, SAKKS judge), Tony Price (UK, ZNA Local Certified Judge), Louis Vanreusel (Belgium, ZNA Local Certified Judge, BKKS Certified Judge) and Bernie Woollands (UK, BKKS Certified Judge).


Rest mij niets om u veel plezier te wensen met de Koi Kichi Quiz.

Klik hier om het bestand te downloaden.

(c) Joop van Tol, bestuurslid Nishikigoi Vereniging Nederland.