Terug naar de homepage
Gezondheid
  K.V.A. (introductie)
  Bacteriedrukmetingen
  De rode draad
  Preventieve maatregelen  ►
    Waterkwaliteit
    Stress
    Voeding
    Besmetting
    Erfelijke factoren
  Controlerende maatregelen ►
  Parasieten ►


Besmetting


Besmetting door een andere vis kan in veel gevallen al voorkomen worden wanneer de koi over voldoende weerstand beschikt. Toch is het zeer verstandig om nieuw aangeschafte vissen eerst in quarantaine te houden. Zorg er wel voor dat uw quarantainebak een donkere ondergrond en voldoende schuilplaatsen kent. Dek de quarantainebak af met een net of iets dergelijks om uitspringen te voorkomen.

Zorg daarnaast voor een stressvrije omgeving en een optimale waterkwaliteit. Houd het vijverwater, en dat van de quarantainebak strikt gescheiden. Er mag geen water uit de quarantainebak in contact komen met het vijverwater (denk ook aan natte handen, thermometers en schepnetten). Wél is het verstandig om bij het frequente verversen van water in de quarantainebak een deel vijverwater te gebruiken. Op deze manier kunnen de vissen vast wennen aan de waterwaardes van de vijver.

Na enige weken plaatst u een vis uit de vijver (waar u het minst aan gehecht bent) in de quarantainebak. Mogelijk zijn de vissen die in quarantaine zitten immuun voor een bepaalde ziekteverwekker, maar kunnen wel de overige vissen in uw vijver besmetten. In het ergste geval kost het u dan slechts één vis uit de vijver.

Houdt de vissen in de quarantainebak gedurende twee a drie weken op een temperatuur van 22-24 graden Celsius. Geef de vissen voorafgaand hieraan eventueel enige stress door ze in een net 30 seconden boven water te houden. Deskundigen beweren dat dit helpt om KHV te laten uitbreken, mochten de vissen dit onder de leden hebben. 

Als de vissen gedurende de gehele periode 
gezond blijven bent u er bijna zeker van dat het eventuele besmettingsgevaar is geweken. U kunt, als de temperatuur dat toelaat, de vissen dan in de vijver plaatsen. Dek de vijver hierna een of enkele dagen af om uitspringen te voorkomen.

Dump nooit zieke vissen in de natuur! Naast faunavervalsing bestaat het gevaar dat u wilde populaties besmet.

Quarantaine procedure
Vul de quarantainebak met vijverwater. Doe in de filter wat filtermateriaal uit uw filter van de vijver. Plaats een vis uit uw vijver in de quarantainebak (degene aan welke u het minst gehecht bent). Controleer om de dag de waterkwaliteit en laat de temperatuur in de quarantainebak langzaam stijgen of dalen naar de temperatuur waarin de nieuwe vis bij de dealer is ondergebracht (één a twee graden per 24 uur).

Ververs bij ammonium- of nitrietpiekjes met op de quarantainebak temperatuur gebracht kraanwater. Haal de vis op en plaats deze in de quarantainebak. Dek de quarantainebak af en zorg voor wat schuilplaatsen. Blijf de waterkwaliteit monitoren en ververs indien nodig, maar in ieder geval twee a drie maal per week 10%. Observeer de vissen goed. Schakel bij afwijkend gedrag de KVA of een koidokter in als u niet zelf een diagnose kunt stellen.

Kijk het een week aan. Verhoog de temperatuur daarna met één a twee graden per dag tot 22-24 graden. Houd dit minimaal twee weken (liefst vier) vol. Als de vissen het na één week (liefst twee) goed doen, vang ze met een niet waterdichte koisok en houd ze 30 seconden boven water. Dit geeft enige stress en kan als trigger voor KHV fungeren. We hebben immers liever een uitbraak in de quarantainebak dan later in de vijver.

Geef de vissen daarna nog een tweede week (liefst derde en vierde week) rust bij 22-24 graden Celsius. Doorstaan ze dit alles zonder problemen, laat dan de temperatuur langzaam zakken naar vijvertemperatuur, ga ondertussen verversen met vijverwater (dan kunnen de vissen wennen aan de samenstelling van het vijverwater en de eventuele bacteriën waar ze nog geen kennis mee hebben gemaakt).

Eventueel kunt u de quarantainebak periode ook langer volhouden tot de vijver wat warmer wordt. Overzetten naar de vijver als deze rond de 15 graden is, is ideaal. Plaats de vissen, als ze de quarantainebak periode goed hebben doorstaan, tegen schemering in de vijver. Dek de vijver af met een net. De vis kan gaan springen in een vreemde omgeving. Het is natuurlijk erg vervelend als hij de volgende dag op de kant ligt. Na twee dagen het net verwijderen en goed blijven observeren.

Persoonlijk zou ik niet gaan stoeien met de pH maar de vis langzaam laten wennen aan het water in de quarantainebak. De zak eerst een halfuurtje op het water laten drijven, dan de helft eruit gieten (niet in de quarantainebak doen maar weggooien) en helft quarantainebak water erbij. Na nog een halfuurtje kunt u de vis loslaten in de quarantainebak. Niet "preventief" gaan behandelen!
kva_za_h2_prev_quarantaine_300kva_za_h2_prev_besmetting_300

(c) Joop van Tol, Nishikigoi Vereniging Nederland.