Terug naar de homepage
Gezondheid
  K.V.A. (introductie)
  Bacteriedrukmetingen
  De rode draad
  Preventieve maatregelen  ►
  Controlerende maatregelen ►
    Technische controle
    Fysieke controle
    Gedragscontrole
    Waterkwaliteit controle
    Koi uitrusting
  Parasieten ►


Fysieke controle


Periodiciteit: dagelijks/wekelijks.

Bij de fysieke controle observeren we de vissen in de vijver grondig. Allereerst tellen we de vissen om te zien of ze allemaal aanwezig zijn. Verder letten we op zaken als:Donkerkleuring of kleurverlies, huidafwijkingen, rood doorlopen aders, afstervende of gescheurde vinnen, uitpuilende, doffe of ingevallen ogen, vermagering, een opgezet lichaam, uitstaande schubben, gezwellen, zweren, wonden, gaten, schimmelvorming, overmatige productie van slijmhuid of juist het ontbreken daarvan. Paaiuitslag wordt ten onrechte nog wel eens voor een ziekte aangezien. Het belang van het stellen van een juiste diagnose zal verderop duidelijk worden.

Dagelijkse of tenminste wekelijkse controle op fysieke afwijkingen betekent natuurlijk niet dat we de vissen telkens gaan scheppen en aan een strenge keuring onderwerpen. Tamme vissen zijn goed te observeren. Een raam in de vijver biedt de mogelijkheid om de vis ook aan de onderkant te inspecteren. Het één a twee keer per jaar op de juiste manier “netten” van een vis ten behoeve van de fysieke controle van de onderkant kan geen kwaad. Maak gelijk van de gelegenheid gebruik om de vis te meten en er een plaatje van te schieten, zodat uw logboek weer up-to-date is.
(c) Joop van Tol, Nishikigoi Vereniging Nederland.