Terug naar de homepage
Magazine
  Intro ►
    Inhoudsopgave koi
    Adverteren in KOI
  Lid worden
  Previews ►
  Artikelen ►
    NVN jury-opleiding
    Organische koolstof 1
    Organische koolstof 2
    Van Ei tot Jumbo
    Koi Kunst en Kitsch
    Dé HKS 2003
    Koi in Rotterdam
    Gregor Meijer
    Edo Koi


Organische koolstof; een onderschat probleem (deel 1).

Bij het meten van onze waterwaardes beperken we ons vaak tot het meten van Ammonia, Nitriet, Nitraat, pH, KH, GH en soms Zuurstof. Hierover wordt veel gediscussieerd op fora en wordt veel geschreven in bladen. Een onderschat probleem is het organische afval.

Dit organische afval drukken we uit in de TOC waarde, waarbij TOC staat voor Total Organic Carbon (Het totaal aan organische koolstof). Er wordt ook wel gesproken over TON wat staat voor Total Organic Nitrogen (het totaal aan organische stikstof). TOC ontstaat vooral uit overtollig voer en ontlasting, eigenlijk dus resten van koolhydraten, eiwitten, vetten en oliën.

Ook organisch materiaal dat in de vijver waait of valt, alsmede dieren die in de vijver overlijden maar niet worden verwijderd en rottende planten kunnen de TOC waarde snel doen oplopen. De grootste component is het gevolg van het voeren van onze koi. Koi voeren is water vervuilen! In de natuur is de TOC waarde doorgaans lager dan twee milligram C per liter, in koivijvers komen wel waardes tot wel 100 milligram C per liter voor!

uit- / inklappen