Met deze rekenhulp kunt u uitrekenen hoeveel ammoniak vrij komt, door de gemeten ammonia, pH en
temperatuur in te geven. Ammoniak is het giftige bestanddeel, dat in elk geval 0 moet zijn.