Canvas not supported

Krachtberekening luik

Door de gegevens op de verschillende tabbladen in te vullen kunt u de krachten
berekenen voor gasveren in een luik toepassing. Tevens laat de animatie zien hoe ver
het luik zal openen / sluiten. Met de knoppen "<=" en "=>" kunt u het luik in een
bepaald positie zetten. Door op de knop "Auto" te klikken zal de animatie weer starten.
Vul hieronder de gegevens in van het filterluik.
Als het gewicht van het luik niet bekend is, dan kunt u dit wegen.
Zet hiervoor de weegschaal onder het luik aan de kant die wordt opgetild.
De gewogen waarde met 2 vermenigvuldigen voor het totaalgewicht.

Het zwaartepunt van het luik ligt normaal gesproken in het midden van het luik.
Als het gewicht van het luik niet gelijk verdeeld is over de lengte van het luik,
kunt u hiervoor een hogere (zwaarder aan de kant die opgetild wordt) of een
lagere (zwaarder aan de kant van de scharnieren) waarde invullen.

Vul hieronder de gegevens in van de gasveer. Gebruikt u meerdere gasveren, tel dan de
sterktes (N) dan bij elkaar op. Onbekende waardes kunnen op standaard blijven staan.
Door de juiste bevestigingspunten te kiezen kunt u optimaal gebruik maken van de gasveer.
Na het ingeven van de minimale en maximale lengte van de gasveer
kunt u in bovenstaande animatie zien tot hoever het luik opent en sluit.

N
mm
mm
Hieronder ziet u de uitkomsten van de verschillende berekeningen.
De hoek van het luik kunt u gebruiken om te beoordelen of het luik ver genoeg opent of sluit.
De kracht op de gasveer kan u helpen bij het kiezen van een juiste gasveer. Kies altijd een
minder sterke gasveer dan de uitkomst van de berekening bij een gesloten luik, omdat anders
het luik niet dicht blijft. De laatste twee gegevens die berekend worden geven een indicatie
hoe zwaar het luik nog aan zal voelen en hoeveel kracht er op het scharnier komt te staan.
In sommige gevallen kan deze waarde extreem hoog oplopen. In dat geval moet u andere
bevestigingspunten kiezen voor de gasveer.

Disclaimer: Deze berekeningen zijn indicatief. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
GvR