Cursus Waterkwaliteit

Event details

  • zaterdag | 25 september 2021
  • 09:30
  • Benedeneind Zuidzijde 267 3405 CJ Benschop

Welke factoren bepalen de waterkwaliteit in positieve, maar ook negatieve zin? Hoe werkt een biologisch filter en aan welke randvoorwaarden moet deze voldoen? Wij behandelen bacterieculturen, waterverbeteraars en vele andere toevoegingen. Hoe, maar ook waarmee, kan men de waterkwaliteit en watersamenstelling correct bepalen.

Na deze cursus is het begrip meten is weten ook voor u een lijfspreuk geworden. Maar belangrijker, u hebt inzicht gekregen in waterkwaliteit, hoe deze te meten, en het herkennen en oplossen van problemen. U ontvangt bij deze cursus naast het cursusboek een logboek voor de belangrijkste waterparameters. Deze dag wordt afgesloten met een toets en een certificaat. Tijdens de cursus Waterkwaliteit zal onder andere bij de volgende onderdelen worden stilgestaan:

  • Watersamenstelling; zuurgraad, carbonaathardheid, redoxpotentiaal.
  • Temperatuur.
  • Waterkwaliteit; zuurstof, koolzuur, stikstof, ammoniak, nitriet en nitraat.
  • Stikstofkringlopen, zowel aerobe als anaerobe.
  • UV en Ozon.
  • Eiwitafschuimer.
  • Waterverbeteraars & / waterverslechteraars.

Tijdens deze cursusdag zullen diverse vraagstukken in groepsverband worden behandeld en uitgevoerd waarmee de opgedane kennis in de praktijk kan worden toegepast. Bent u geïnteresseerd in bovenstaande cursus, schrijf u dan in via het inschrijfformulier:

NU INSCHRIJVEN