Nishikigoi Vereniging Nederland verwerkt persoonsgegevens en bewaart deze in een beveiligde database. Welke
gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden is te lezen in ons privacystatement. Als u wilt
weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren of als u uw persoonsgegevens wilt laten wijzigen
of verwijderen, kunt u dat via dit formulier aan ons kenbaar maken. Wij zullen uw verzoek zo snel
mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

*Persoonsgegevens die gebruikt zijn voor onze administratie, waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, kunnen niet verwijderd worden.
(u kunt hierbij BSN nummers, nummer identiteitsbewijs en foto afschermen)