Terug naar de homepage
Gezondheid
  K.V.A. (introductie)
  Bacteriedrukmetingen
  De rode draad
  Preventieve maatregelen  ►
  Controlerende maatregelen ►
  Parasieten ►


Bacteriedrukmetingen
De KVA, een service van de N.V.N., die de leden ondersteunt bij gezondheidsproblemen met de koi in uw vijver heeft een nieuwe dienst aan haar gamma toegevoegd. Naast het meten van de waterkwaliteit, het maken van afstrijkjes van de vissen, een algehele vijvercheck en een gedegen advies, zijn we nu ook in staat om de bacteriedruk in uw vijver te meten. Ook wanneer u geen gebruik van de KVA wilt maken, maar toch uw bacteriedruk wilt laten meten, kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat u lid bent van de N.V.N.

Mocht u geen lid zijn van de N.V.N., dan kunt u van onze diensten gebruik maken bij het direct aangaan van een lidmaatschap. U dient zich dan online in te schrijven (door hier te klikken), en gebruik te maken van de automatische incassomogelijkheid.

Een bacteriedrukmeting kan het vervolg zijn op een bezoek van de KVA aan uw vijver, maar mag ook zonder bezoek worden aangevraagd. Wanneer de bacteriedruk in uw vijver hoog is en u hulp wilt hebben met het oplossen van het probleem, kunt u alsnog een beroep doen op de KVA.

Een bacteriedrukmeting alleen is niet zaligmakend. Een lage bacteriedruk hoeft niet te betekenen dat u geen problemen in de vijver kunt ondervinden. Een hoge bacteriedruk hoeft ook niet te betekenen dat u per definitie problemen zult krijgen, maar verhoogd de kans daarop wel aanzienlijk. 

De bacteriedrukmeting geeft een "total count" (totale telling) van de vrij in het water zwevende bacteriën. Ook de "goede" bacteriën tellen mee. Het is wel zo, dat de "goede" bacteriën voornamelijk vastgehecht zitten aan het filtermateriaal en de wanden van de vijver. Wanneer u dus een hoge telling hebt, kunt u ervan uitgaan dat dit vooral "slechte" bacteriën zijn. U dient zich ervan bewust te zijn, dat het toevoegen van bacteriepreparaten, middeltjes en dergelijke, kort voor het doen van een meting, deze meting kan beïnvloeden.

 
Een hoge bacteriedruk kan leiden tot allerlei vervelende bacteriële aandoeningen, zoals ontstekingen, wonden, aangetaste vinnen en dergelijke. Dit kan het geval zijn door bijvoorbeeld een slechte waterkwaliteit, ophoping van vuil, stilstaand water in delen van de vijver, een vervuilde plantenfilter, onvoldoende verversen enzovoort.
 
Wanneer u gebruik maakt van de vrijwilligers van de KVA (een bezoek aan huis kost u slechts 25 euro onkostenvergoeding) kunt u kiezen voor een aanvullende meting van de bacteriedruk. De kosten hiervan bedragen slechts 17,50 euro. Na ontvangst van het watermonster is de uitslag al na 48 uur bekend. Ook wanneer u uitsluitend de bacteriedruk wilt laten meten, kunt u van onze diensten gebruik maken.
 
Hoe gaat een en ander in zijn werk?
  1. Stuur een e-mail naar kva@nvn-koi.nl met als onderwerp; Bacteriedrukmeting.
  2. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer (liefst ook lidmaatschapsnummer).
  3. Maak € 17,50 over op rekening NL60 RABO 0170 5506 80 t.n.v. Nishikigoi Vereniging Nederland te Elst  o.v.v. Bacteriedrukmeting en volledige naam. Doe dit direct na de aanvraag.
  4. U ontvangt per post een kit om twee preparaten te maken. Een gebruiksaanwijzing wordt meegezonden.
  5. Één preparaat stuurt u in m.b.v. de meegeleverde adressticker.
  6. Na ontvangst van het preparaat gaat deze 48 uur in een speciale stoof en is de uitslag bekend.
  7. De uitslag wordt u per e-mail doorgegeven, wanneer is vastgesteld dat de betaling is ontvangen.
  8. Bij een te hoge bacteriedruk kunt u maatregelen nemen om deze te verlagen. Hierna kan u eventueel een controle test laten uitvoeren. U moet dan een nieuwe bacteriedrukmeting aanvragen. De controle bacteriedruk aanvraag is voor u kosteloos.
Om de werkwijze verder te verduidelijken tonen wij u het onderstaande filmpje waarin de procedure stap voor stap uitgelegd wordt. 

 

Detail opname Druppel binnen het "verhoogde" 
rood gemarkeerde gebied
In de praktijk kan binnen 48 uur het volgende gebeuren. 
Het aantal CFU kan nog veel verder oplopen, 
tot rond de 5.000 CFU is een normale waarde..."