Terug naar de homepage
Cursussen
  Intro
  Aanbod ►
    6. Waterkwaliteit
    7. Parasieten en behandelplan
    5. Microscopie praktijk
    3. Prev., controle en diagnose
    4. Jureren Algemeen
    2. Variëteitenherkenning
    Cursus Koi Fotografie
    Cursus koi kopen theorie
    Cursus koi kopen praktijk
    Cursus techniek
    Koi University 2020
  Inschrijven


Koi University 2020: 8-daagse cursus Koi houden in Echteld


Het is 3 jaar geleden dat de Nishikigoi Vereniging Nederland een Koi University heeft georganiseerd.

De Koi University is voor de hobbyist in Nederland en ver daarbuiten de hoogst haalbare opleiding op Koi gebied. Maximaal twintig deelnemers met verschillende achtergrond en vooropleiding volgen een cursus die precies aan hun persoonlijke opleidingsbehoefte voldoet. Om dit te bereiken hebben de cursusleiders de lat hoog gelegd en inmiddels is bewezen dat wij deze bewering waar hebben gemaakt.

Het hoge niveau van de cursus hoeft overigens geen drempel te vormen voor de toekomstige deelnemers. Iedere cursist is namelijk geheel vrij om naar eigen wens en behoefte zijn eigen eind niveau te bepalen. De deelnemers die de wens koesteren om via deze opleiding te kunnen toetreden tot de Koi Vijver Adviesdienst (KVA) van de Nishikigoi Vereniging Nederland (NVN), hebben deze vrijheid niet. Zij zullen moeten voldoen aan de strenge eisen die aan de KVA-ers worden gesteld. Een van de eisen is dat de Koi University met minimaal een 8.5 als eindcijfer wordt afgesloten.

Wie niet zo ver wil gaan kan besluiten om van het examen af te zien. Hier zal niemand je scheef op aankijken. De ervaring heeft echter geleerd dat ook degenen die beginnen met de insteek dat zij geen examen gaan doen, gedurende het verloop van de cursus zodanig fanatiek worden dat zij uiteindelijk met vlag en wimpel slagen voor het best wel pittige examen.
De cursus bevat naast een flinke portie theoretische kennis ook een flinke dosis praktische vaardigheden. Na het volgen van de cursus ben je dan ook feilloos in staat om parasitaire problemen op te lossen, een wond te verzorgen of zelfs een gescheurde vin te hechten. Wat deze laatste vaardigheden betreft had de Koi University de primeur binnen de koi gerelateerde opleidingen.

Bovendien ontvangen de deelnemers het schitterende cursusboek dat gedurende vele jaren als naslagwerk zal dienen. Het cursusboek is sinds de laatste Koi University op een groot aantal plaatsen aangepast. Het zal dan ook niemand verwonderen dat het lesboek al een echt collectors-item is dat niet te koop is.
Hebt u belangstelling, schrijf u dan via support@nvn-koi.nl in voor deze unieke cursus. De kosten voor deze achtdaagse cursus bedragen 600,- euro. Hierbij zijn lunch, cursusboek en gebruik van materialen inbegrepen. Er bestaat ook een mogelijkheid tot het doen van een herexamen bij onverhoopt zakken voor het examen of wanneer het resultaat van het examen, niet voldoende is om toegelaten te worden tot de Koi Vijver Adviesdienst.

In veel gevallen kunnen de reiskosten van de deelnemers worden beperkt door te carpoolen. De optie tot carpoolen is natuurlijk vrijblijvend maar wordt wel geadviseerd en zoveel mogelijk gepromoot door de cursusleiding.
De cursus wordt gehouden in ons vaste cursuslokaal aan de Voorstraat 10 te Echteld (dicht bij Tiel).

U zult in de gelegenheid zijn om de nodige kennis te vergaren om ziekten en andere problemen te voorkomen. U leert hoe belangrijk waterkwaliteit is bij het nastreven van dit doel. Ook de verschillende parameters en hun onderlinge relatie vormen na het volgen van de cursus geen geheimen meer voor u. Als u het geleerde op de juiste wijze toepast zult u in de gelegenheid zijn om de meeste problemen te voorkomen.

Omdat het toepassen van deze kennis in de praktijk met vallen en opstaan gaat, zult u tijdens de cursus wegwijs worden gemaakt in de wereld van de parasieten. Verdeeld over verschillende lesblokken maakt u kennis met de  microscoop en leert u deze effectief te gebruiken.

Vaardigheden zoals het maken van een afstrijkje kunt u zich tijdens de praktijklessen eigen maken en het zoeken en herkennen van parasieten behoort standaard tot deze cursus. We leren u om niet stomweg iets in het water te gooien maar verschaffen u inzicht in de behandelmethoden waarbij u leert wat de effecten en gevolgen van de in omloop zijnde middelen zijn. U leert dat het beste geneesmiddel voor uw koi gewoon uit de kraan komt.

U krijgt een andere blik op medicijnen/bestrijdingsmiddelen en bent uiteindelijk niet alleen in staat om de meeste problemen te voorkomen maar als het mis gaat kunt u de problemen op een verantwoorde en effectieve manier oplossen. U zult voorkomen dat uw vijver en vissen door het gebruik van verkeerde middelen in een neerwaartse spiraal terecht komen waaruit vrijwel geen weg terug meer mogelijk lijkt.

Ook moeilijke onderwerpen als chemie, DNA en erfelijkheid worden niet gemeden maar u bepaalt uiteindelijk zelf hoe diep u in deze materie duikt. Tijdens de lessen zal menig hobbyist duidelijk worden wat de zwakke punten in het vijverontwerp zijn. Het is uiteraard simpel om te stellen dat iets niet goed is.

Daarom geven wij er de voorkeur aan om u voldoende handvaten aan te reiken om te kunnen bepalen hoe het beter kan. Er wordt niet bepaald wat het beste voor u is maar u leert om zelf te bepalen wat in uw situatie de beste opties zijn. Na de lessen over techniek is dat voor u een eitje. Het hoofdstuk techniek  is overigens behoorlijk aangepast. Voortschrijdende inzichten en nieuwe technieken hebben er voor gezorgd dat ook het cursusboek in deze behoorlijk is aangepast.

Neem daarbij de wondbehandeling en het hechten van ingescheurde vinnen waar we het al eerder over hadden, dan begrijpt u dat het een uiterst compleet pakket is dat u voor dat geld krijgt aangeboden en of u het gelooft of niet, ik heb hier nog niet alles opgenoemd wat behandeld wordt.

Dat een cursus met een dergelijke omvang niet op de schouders van een man kan rusten zal voor iedereen duidelijk zijn. De diverse onderwerpen worden gepresenteerd door meerdere fanatieke docenten die hun ruime ervaring met koi waar nodig combineren met hun professionele achtergrond.
Dit zijn oa.: Dirk Zwagemakers, Rob Heijmans, Richard Zewald, Chretien Donkers, Huub Meulendijks, Marco Zeegers. 

Inschrijven:
Stuur een mail met uw contactgegevens en ledennummer naar support@nvn-koi.nl. Hierna ontvangt u de betaalgegevens. De aanbetaling bij inschrijving bedraagt 100 euro, het totale lesgeld moet voor 1 augustus 2020 betaald zijn.

De kosten bedragen 600,- euro. Lunch, cursusboek en gebruik van materialen is hierbij inbegrepen. 
De cursuslokatie: Voorstraat te Echteld.

Deelname wordt bepaald aan de hand van de volgorde van ontvangst van het lesgeld. Aanmeldingen die niet worden gevolgd door het voldoen van het lesgeld worden verder niet in behandeling genomen. Na het bereiken van het maximum aantal deelnemers zult u op de reservelijst worden geplaatst.

Eventueel gedane betaling ontvangt u dan uiteraard terug. Personen op de reservelijst worden in de gelegenheid gesteld zich met voorrang aan te melden voor de cursus van het daarop volgend jaar.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met: support@nvn-koi.nl
De cursusdagen (altijd op zaterdag) zullen volgens onderstaand schema plaatsvinden.

Lesschema 2020

Dag 1:    12
september 2020
Dag 2: 26 september 2020
Dag 3: 10 oktober 2020
Dag 4: 24 oktober 2020
Dag 5: 7 november 2020
Dag 6: 14 november 2020
Dag 7: 28 november 2020
Dag 8: 12 december 2020
 

Zaterdag 12 december is de laatste cursusdag met aansluitend het examen.

De Koi University staat 1x per 2 jaar op het programma. Mail naar support@nvn-koi.nl om als eerste uitgenodigd te worden voor de Koi University 2020.